Збірка тез ХII конференції “Філософія. Нове покоління” на тему “Слово і невисловлюване”


PhilNewGen2017cover


Завантажити pdf-файл | Download pdf
Advertisements

Програма конференції «Філософія. Нове покоління – 2015»

21 травня

приміщення Музею НаУКМА

9.30 – 10.00 – Реєстрація.

10.00 – 10.10 – Вітальне слово.

10.10 – 11.30 – Лекція Ph.D., проф. Д. Поулі. «Unlikely Philosophical Support for Approaching Fandom in Post Modernity»

11.30 – 11.45 – кава-брейк. Читати далі

Logo-site

Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
запрошує студентів та аспірантів взяти участь
у Х студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції
«Філософія. Нове покоління»,
що відбудеться 21-22 травня 2015 року в НаУКМА

Десяту, ювілейну конференцію буде присвячено темі новаторства, важливих зсувів і змін в філософії та науках, в різних сферах людської діяльності та мислення.

До обговорення пропонуємо такі теми:

 • Розриви поколінь: онтологія та історія;
 • Філософія як міст між індивідами, генераціями, цивілізаціями;
 • Революція Еволюція. Проблема прогресу. Лінійні та циклічні моделі історії.
 • Злами та межі дисциплін: кризи понять та нові тлумачення;
 • Класика та її інтерпретації: неоплатонізм, неокантіанство, неомарксизм, постструктуралізм, постпозитивізм тощо;
 • Модерн та постмодерн. Автор, діяч, суб’єкт;
 • Сучасна філософія та науки: нові виклики, проблеми, підходи.
 • Неорелігії світу та осучаснення традиції.

Для участі в конференції потрібно до 22 березня 2015 року включно надіслати тези доповіді та анкету учасника (форма додається) на скриньку orgkom2015@gmail.com.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідачів та учасників.

За проживання та харчування учасники сплачують власним коштом. Організатори сприяють у пошуку поселення.

Передбачено публікацію збірника тез.

Вимоги до оформлення тез доповідей та анкети учасника:

 • анкета і тези мають бути надіслані окремими файлами;
 • обсяг тез – до 4500 знаків з пробілами;
 • шрифт Times New Roman, розмір 12; інтервал 1,5;
 • формат тексту MS Word, розширення .doc (.docx);
 • поля стандартні;
 • на початку файлу з тезами потрібно вказати ім’я та прізвище автора, установу, факультет і спеціальність, а також – назву доповіді (вирівнювання по центру);
 • назви файлів з тезами та анкетою – у форматі x_tezy.doc та x_anketa.doc відповідно, де х – прізвище автора латинськими літерами;
 • посилання в тексті оформлювати так: [Слотердайк 2002, с. 467];
 • бібліографію необхідно подавати в алфавітному порядку.
 • Детальнішу інформацію шукайте на нашому сайті: https://philosophynewgeneration.wordpress.com/

Контактна особа:
Ольга Тулюпа, (096) 239 33 67.
e-mail: orgkom2015@gmail.com

Додаток: Анкета учасника (Завантажити)

Анкету учасника можна також заповнити онлайн.

Програма ІХ конференції (2014 рік)

ПРОГРАМА

Дев’ятої
міжнародної студентсько-аспірантської
конференції

«ФІЛОСОФІЯ: НОВЕ ПОКОЛІННЯ.
ДОСВІД ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»

Київ, НаУКМА, 20-21 березня 2014

 

20 БЕРЕЗНЯ, ЧЕТВЕР

10.00-10.30 – Реєстрація
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 1 поверх

10.30-11.00 – Привітання учасників
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

11.00-12.00 – Відкрита лекція
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх
проф. Юрій Чорноморець (Київ)
“Досвід та інтуїція”

12.00-12.20 – Кава-брейк

12.20-13.20 – Відкрита лекція
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх
Іван Іващенко (Галле)
“Кантова теорія досвіду?”

13.20-14.20 – Перерва на обід

14.20-15.50 – Пленарне засідання. Частина 1
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

Любов Ляшко (КНУ ім. Т. Шевченка)
“Топос естетичного об’єкта в екологічній естетиці”

Олексій Здоров (НаУКМА)
“Естетичний аспект досвіду: інтерпретація досвіду в комп’ютерних іграх”

Світлана Олексюк (Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди)
“Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикладі театру)”

Катерина Бадянова (НаУКМА)
“Мистецтво участі: проблеми принципів мистецької критики”;

Анна Лактіонова (КНУ ім. Т. Шевченка)
“Вагомість знання як досвіду”

Валерія Гончаренко (ЧНУ ім. Б. Хмельницького)
“Інший – проекція чи розгортання суб’єктивності?”

15.50-16.10 – Кава-брейк

16.10-17.40 – Пленарне засідання. Частина 2

Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

Марія Захарченко (КНУ ім. Т. Шевченка)
“Плюральність vs. універсальність – досвід міжкультурної взаємодії”;

Ольга Лимар (КНУ ім. Т. Шевченка)
“Досвід просторовості як джерело смислонаповненості життя”;

Тетяна Безпрозванна (КУ ім. Б. Грінченка)
“Сучасний номадизм як спосіб життя людини ХХІ століття”;

Олександра Саковська (НаУКМА)
“Поняття досвіду в межах родо-видової проблематики у св. Томи Аквінського”;

Андрей Коробов-Латынцев (ВГУ)
“Парадоксальный религиозно-философский опыт у Н. Бердяева и Льва Шестова”;

Олена Кушина
“Інтерпретація досвіду у Джидду Крішнамурті”.

 

21 БЕРЕЗНЯ, П’ЯТНИЦЯ

9.30-10.45 – Пленарне засідання. Частина 3
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

Тамара Матюх (НУВГП)
“Модифікація поняття емпатії у філософському дискурсі”;

Микола Кузін (НАПНУ)
До питання про умови переживання містичного досвіду;

Татьяна Бурлаченко (ДНУ им. О. Гончара)
“Герменевтичность и логосность как бытийные характеристики присутствия”;

Halina Gąsiorowska (University of Warsaw)
“Another Otherness or Intersectionalism: Anarchafeminists’ Experience”;

Karol Haratyk (Jagiellonian University)
“Otherness within community. Social contract tradition reinterpreted”.

10.45-11.05 – Кава-брейк

11.05-12.20 – Пленарне засідання. Частина 4
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

Юлія Крішемінська (НаУКМА)
“Практичні вияви досвіду у vita activa (за Х. Арендт)”;

Надія Петруньок (НаУКМА)
“Пол Феєрабенд про індукцію та контріндукцію”;

Юрій Макух (НаУКМА)
«Після “кінця науки”»;

Володимир Самчук (НаУКМА)
“Досвід в історико-філософській концепції Дж. Міда”;

Станіслава Муращенко (НаУКМА)
“Трансперсональний досвід у контексті постмодерністської філософії”.

12.20-13.20 – Перерва на обід

13.20-14.35 – Пленарне засідання. Частина 5

Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

Дмитро Михайлов (НаУКМА)
“Тлумачення досвіду в сучасній постантропології”;

Олена Рябенко (НаУКМА)
“Місце Чужого в нашому досвіді (феноменологічна перспектива Б. Вальденфельса)”;

Віталій Туренко (НПУ ім. М. Драгоманова)
“Поняття “досвіду любові” у феноменологічній перспективі”;

Людмила Буланова-Дувалко (НПУ ім. М. Драгоманова)
“Досвід жіночого тіла через призму екзистенційної феноменології”;

Лидия Рахманова (СПбГУ)
“Влияние личностного опыта на формирование интерсубъективных связей и идентичности в островном сообществе (на примере Соловецких островов)”.

14.35-15.00 – Кава-брейк

15.00-16.30 – Круглий стіл
“Сучасний релігійний досвід в конфесійному та науковому осмисленні”
Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА), 2 поверх

16.30-17.30 – Закриття конференції

Шановні друзі! Оргкомітет конференції повідомляє про подовження терміну для подачі тез – до 19 лютого! Ми з нетерпінням очікуємо вашої участі!

Dear friends! We want to inform you that deadline for submitting the abstract was prolonged to February, 19th ! We are waiting for your participation!

Дорогие друзья! Оргкомитет конференции сообщает о продлении срока подачи тезисов – до 19 февраля! Мы с нетерпением ждем вашего участия!

Logo-site

Кафедра філософії та релігієзнавства

Національного університету «Києво-Могилянська академія»

запрошує студентів та аспірантів взяти участь у

IX студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції

«Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації»,

що відбудеться 20-21 березня 2014 року в НаУКМА

     Значення досвіду в житті людини не варто недооцінювати: він є джерелом пізнання, способом орієнтації в світі, диференціації істинного й хибного. Попри це, власне досвід залишається дуже складною проблемою, що потребує значно глибшого філософського осмислення: чи варто на нього покладатися? Чи можна говорити про досвід як дещо універсальне? Чи можливі різні форми досвіду? Якщо так, то чим та завдяки чому вони різняться й у чому їхні переваги?

     На конференції пропонується обговорення цих та багатьох інших питань, що пов’язані з досвідом та стосуються проблематики широкого кола гуманітарних і природничих дисциплін. Зокрема, у межах роботи секцій та круглих столів ми плануємо докладно розглянути такі аспекти поняття досвіду, як:

 1. Епістемологічний. Чуттєвість як джерело пізнання. Досвідне пізнання та проблеми індукції. Досвід та методології природознавчих дисциплін. Поняття досвіду в філософії та психології.
 2. Соціально-антропологічний. Досвід Іншого та проблеми інтерсуб’єктивності. Досвід і соціальна взаємодія. Досвід Чужого: неприйняття, запозичення, використання та поширення. Соціальний досвід: теорії та практики.
 3. Естетичний. Досвід і мистецтво. Проблеми вираження й універсалізації. Інтерпретація мистецьких творів та передсуди. Витвір мистецтва: партиципація та присутність.
 4. Історико-філософський. Історичні типи філософії досвіду. Емпіризм та раціоналізм. Нативізм та його наслідки. Проблеми досвіду в герменевтично-феноменологічній та екзистенційній традиції.
 5. Релігієзнавчий. Специфіка досвіду містичної інтуїції. Нумінозний, сакральний та профанний досвід. Апостеріорні докази буття Бога. Трансперсональний досвід та психотехніки в традиційних та сучасних неорелігійних рухах.

Для участі в конференції потрібно до 5 лютого 2014 року включно надіслати тези доповіді та анкету учасника на скриньку orgkom2014@gmail.com (у полі «Тема» вказати Conference2014).
     Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідачів та учасників.
Передбачено видання збірника тез.
За проживання та харчування учасники сплачують власним коштом.
Організатори сприяють у пошуку поселення.

Вимоги до оформлення тез доповідей та анкети учасника:

 • анкета і тези мають бути надіслані окремими файлами;
 • обсяг тез до 4500 знаків з пробілами;
 • шрифт Times New Roman, розмір 12; інтервал 1,5;
 • формат тексту MS Word, розширення .doc;
 • поля стандартні;
 • на початку файлу з тезами має бути вказано ім’я та прізвище автора, установа, факультет та спеціальність, також треба зазначити назву доповіді (вирівнювання по центру);
 • назви файлів з тезами та анкетою у форматі x_tezy.doc та x_anketa.doc відповідно, де х – прізвище автора латинськими літерами;
 • посилання в тексті здійснюються наступним чином: [Шилов 1998, с. 74];
 • бібліографію слід подавати в алфавітному порядку.

Контактні особи:

Аліса Деміна, 096 615 72 33;

Оксана Слободян, 097 448 22 83;

e-mail: orgkom2014@gmail.com